محمد جواد ظریف، وزیر امور خاجه ایران امروز در بدو ورود به استانبول : 🔹بعید می‌دانیم که روز ۱۳ آبان که تحریم‌ها در مرحله دوم اجرایی می‌شود، اتفاق جدیدی بیفتد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خاجه ایران امروز در بدو ورود به استانبول : 🔹بعید می‌دانیم که روز ۱۳ آبان که تحریم‌ها در مرحله دوم اجرایی می‌شود، اتفاق جد

بيشتر بخوانيد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خاجه ایران امروز در بدو ورود به استانبول : 🔹بعید می‌دانیم که روز ۱۳ آبان که تحریم‌ها در مرحله دوم اجرایی می‌شود، اتفاق جدیدی بیفتد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خاجه ایران امروز در بدو ورود به استانبول : 🔹بعید می‌دانیم که روز ۱۳ آبان که تحریم‌ها در مرحله دوم اجرایی می‌شود، اتفاق جد

بيشتر بخوانيد

روحانی در صحن علنی مجلس در دفاع از وزرای پیشنهادی : عده‌ای از ارز یارانه‌ای سوء استفاده کردند/ به رحمانی گفتم اگر در بعضی از سمت‌ها ابوذر و سلمان را هم به کار گرفتی یک سال بعد عوضش کن 🔹در زمینه صنعت امروز بار بسیار سنگینی بر دوش داریم. علاوه بر بخش صنعت در بخش نیازمندی‌های مردم هماهنگی‌ای که باید این وزارتخانه با بانک مرکزی داشته باشد بسیار اهمیت دارد 🔹عده‌ای از ارز یارانه‌ای سوء استفاده کردند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار عده‌ای گذاشتیم اما برخی سوء استفاده کردند 🔹اکثر بازرگانان و مغازه‌داران افرادی سالم و دلسوز برای کشور هستند اما همه یک اقلیت سوء استفاده‌‌گر داریم 🔹این وزارتخانه کلیدی است. به رحمانی گفتم اگر در بعضی از سمت‌ها ابوذر و سلمان را هم به کار گرفتی یک سال بعد عوضش کن. در جامعه ما آدم سالم را عده‌ای دیگر با طواف معکوس فاسد می‌کنند 🔹رحمانی از جنس پارلمان است و نماینده بوده است. من تذکرات و سوالاتی را که در مجلس بود خواندم. همیشه منصفانه بوده است، اگر نقد هم کرده منصفانه نقد کرده است.

روحانی در صحن علنی مجلس در دفاع از وزرای پیشنهادی : عده‌ای از ارز یارانه‌ای سوء استفاده کردند/ به رحمانی گفتم اگر در بعضی از سمت‌ها ابوذر و سلمان را ه

بيشتر بخوانيد

رئیس جمهور در مجلس: 🔹کسی که می گوید ابرتورم داریم دروغ می گوید. 🔹ذخایر ارزی کلی و ذخایر اسکناس ما از تمام سال های گذشته بیشتر است. 🔹فرار مالیاتی حرام شرعی و ناصحیح است.

رئیس جمهور در مجلس: 🔹کسی که می گوید ابرتورم داریم دروغ می گوید. 🔹ذخایر ارزی کلی و ذخایر اسکناس ما از تمام سال های گذشته بیشتر است. 🔹فرار مالیاتی حر

بيشتر بخوانيد