مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 2018 🔹سهراب مرادی در دسته ۹۶ کیلوگرم در دومین حرکت دو ضرب موفق شد وزنه ۲۳۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و رکورد دو ضرب دنیا را به نام خود ثبت کرد #ورزشی

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 2018 🔹سهراب مرادی در دسته ۹۶ کیلوگرم در دومین حرکت دو ضرب موفق شد وزنه ۲۳۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و رکورد دو ضر

بيشتر بخوانيد

#فوری ۵ گزینه نهایی شورای شهر برای شهرداری تهران مشخص شدند 🔹کشت پور ۱۴ رای 🔹آخوندی و حناچی ۱۱ رای 🔹انصاری و تقوی نژاد ۱۰ رای #شهرداری

#فوری ۵ گزینه نهایی شورای شهر برای شهرداری تهران مشخص شدند 🔹کشت پور ۱۴ رای 🔹آخوندی و حناچی ۱۱ رای 🔹انصاری و تقوی نژاد ۱۰ رای #شهرداری

بيشتر بخوانيد