دسته‌بندی نشده

سهراب مرادی رکورد یکضرب جهان را شکست 🔹سهراب مرادی ملی پوش وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان که در ترکمنستان برگزار می شود، در دسته ۹۶ کیلوگرم توانست در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۶ کیلوگرم مهار کند و ضمن کسب مدال طلا رکورد جهان را نیز ارتقا دهد. #ورزشی

سهراب مرادی رکورد یکضرب جهان را شکست

🔹سهراب مرادی ملی پوش وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان که در ترکمنستان برگزار می شود، در دسته ۹۶ کیلوگرم توانست در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۶ کیلوگرم مهار کند و ضمن کسب مدال طلا رکورد جهان را نیز ارتقا دهد. #ورزشی

اینجا نظر بدهید