دسته‌بندی نشده

اظهارات صریح ابتکار درباره حضور پسرش در آمریک

اظهارات صریح ابتکار درباره حضور پسرش در آمریکا:
🔹رفتن پسرم به آمریکا انتخاب خودش بود
🔹تحصیل در آمریکا تأیید خوی سلطه‌گری آمریکا نیست
🔹اینکه تسخیر لانه جاسوسی طول کشید تصمیم امام و مجلس بود
🔹اتهام می زنند برای اینکه بگویم انقلابی هستم اسمم را معصومه کردم/ خبرآنلاین

اینجا نظر بدهید