روحانی: 🔹مردم اگر امروز به راحتی از فضای مجازی استفاده می کنند باید بدانند دولت یازدهم و دوازدهم از آبروی خود مایه گذاشته است 🔹هرجا خواست تصمیمی گرفته شود ما گفتیم این کار و تصمیم غلط است/جماران

روحانی: 🔹مردم اگر امروز به راحتی از فضای مجازی استفاده می کنند باید بدانند دولت یازدهم و دوازدهم از آبروی خود مایه گذاشته است 🔹هرجا خواست تصمیمی

بيشتر بخوانيد