دسته‌بندی نشده

روحانی: 🔹از وزرای سابق و فعلی سوال کرده‌ام می‌گویند اصلا در بین زن ها فساد مالی نداشته‌ایم تمام این فسادها را مردها کردند. 🔹خب همین کارهای مالی را می‌توانیم به زن‌ها بدهیم. 🔹هرجا یک مسوولیتی به خانم‌ها و جوان‌ها دادیم ضرر نکردیم. #زنان

روحانی:
🔹از وزرای سابق و فعلی سوال کرده‌ام می‌گویند اصلا در بین زن ها فساد مالی نداشته‌ایم تمام این فسادها را مردها کردند.
🔹خب همین کارهای مالی را می‌توانیم به زن‌ها بدهیم.
🔹هرجا یک مسوولیتی به خانم‌ها و جوان‌ها دادیم ضرر نکردیم. #زنان

اینجا نظر بدهید