توصیه ترامپ به شرکت‌ها: داخل آمریکا تولید کنید تا از تعرفه در امان بمانید رئیس جمهور آمریکا: 🔹جواب این سوال که «چگونه از تعرفه‌ها در امان بمانیم؟» ساده است. 🔹کالاهای خود را در داخل آمریکا تولید کنید. خیلی ساده است.

توصیه ترامپ به شرکت‌ها: داخل آمریکا تولید کنید تا از تعرفه در امان بمانید رئیس جمهور آمریکا: 🔹جواب این سوال که «چگونه از تعرفه‌ها در امان بمانیم؟»

بيشتر بخوانيد

✅ نعمتی: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت 🗣 سخنگوی هیات رییسه مجلس: 🔹هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی ندارد.

نعمتی: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت 🗣 سخنگوی هیات رییسه مجلس: 🔹هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برا

بيشتر بخوانيد