#فوری المیادین: یک نفتکش در دریای عمان غرق شد 🔹شبکه المیادین گزارش کرد یکی از دو نفتکش حادثه دیده در دریای عمان، به طور کامل غرق شده است. #خاورمیانه ✅ @Khabar_Fouri

#فوری المیادین: یک نفتکش در دریای عمان غرق شد 🔹شبکه المیادین گزارش کرد یکی از دو نفتکش حادثه دیده در دریای عمان، به طور کامل غرق شده است. #خاورمیا

بيشتر بخوانيد

نفتکش «Front Altair» با پرجم جزایر مارشال متعلق به نروژ با محموله «اتانول» از قطر بارگیری شده و «Kokuka Courageous» با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان به مقصد سنگاپور، محموله «متانول» بارگیری کرده است./ فارس

نفتکش «Front Altair» با پرجم جزایر مارشال متعلق به نروژ با محموله «اتانول» از قطر بارگیری شده و «Kokuka Courageous» با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان

بيشتر بخوانيد

کشتی Kokuka Couageous با پرچم پاناما که از الجبیل عربستان متانول بار زده و راهی سنگاپور بود، پس از حمله امروز غرق نشده اما 21 خدمه آن کشتی را تخلیه کرده‌اند. 🔸این کشتی در مالکیت ژاپن قرار دارد.

کشتی Kokuka Couageous با پرچم پاناما که از الجبیل عربستان متانول بار زده و راهی سنگاپور بود، پس از حمله امروز غرق نشده اما 21 خدمه آن کشتی را تخلیه کر

بيشتر بخوانيد