دسته‌بندی نشده

افتتاح «دیسکو حلال» در جده عربستان

افتتاح «دیسکو حلال» در جده عربستان

🔹تصویربرداری ممنوع است

🔹ساحل به صورت مختلط است؛ لباس ساحل بر اساس ضوابط خواهد بود

اینجا نظر بدهید