دسته‌بندی نشده

نخست وزیر ژاپن: رهبر ایران به من گفت که تهران نیت(برنامه) ای برای ساخت سلاح هسته ای یا استفاده از آن ندارد

نخست وزیر ژاپن: رهبر ایران به من گفت که تهران نیت(برنامه) ای برای ساخت سلاح هسته ای یا استفاده از آن ندارد

اینجا نظر بدهید