دسته‌بندی نشده

نفتکش «Front Altair» با پرجم جزایر مارشال متعلق به نروژ با محموله «اتانول» از قطر بارگیری شده و «Kokuka Courageous» با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان به مقصد سنگاپور، محموله «متانول» بارگیری کرده است./ فارس

نفتکش «Front Altair» با پرجم جزایر مارشال متعلق به نروژ با محموله «اتانول» از قطر بارگیری شده و «Kokuka Courageous» با پرچم پاناما از «الجبیل» عربستان به مقصد سنگاپور، محموله «متانول» بارگیری کرده است./ فارس

اینجا نظر بدهید