دسته‌بندی نشده

کشتی Kokuka Couageous با پرچم پاناما که از الجبیل عربستان متانول بار زده و راهی سنگاپور بود، پس از حمله امروز غرق نشده اما 21 خدمه آن کشتی را تخلیه کرده‌اند. 🔸این کشتی در مالکیت ژاپن قرار دارد.

کشتی Kokuka Couageous با پرچم پاناما که از الجبیل عربستان متانول بار زده و راهی سنگاپور بود، پس از حمله امروز غرق نشده اما 21 خدمه آن کشتی را تخلیه کرده‌اند.

🔸این کشتی در مالکیت ژاپن قرار دارد.

اینجا نظر بدهید