جدیدترین آمار و ارقام از شیوع ویروس کرونا، حاکی از آلوده شدن بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن در سراسر جهان و جان باختن ۱۰۶ نفر در چین است.

جدیدترین آمار و ارقام از شیوع ویروس کرونا، حاکی از آلوده شدن بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن در سراسر جهان و جان باختن ۱۰۶ نفر در چین است.

بيشتر بخوانيد