روحانی در نشست خبری /16/:

روحانی در نشست خبری /16/: 🔹حرف آمریکایی‌ها مبنی بر «برگزاری انتخابات نمایشی در ایران» نادرست است. ایران بیش از کشورهای غربی حتی آمریکا انتخابات داش

بيشتر بخوانيد

روحانی در نشست خبری /10/:

🔹آنچه برای ما مهم است این است که مسئولان کاخ سفید تغییر فکر بدهد و آنچه به نفع مردم آمریکا و ملتهای منطقه است را انتخاب کنند. من نسبت به حزب و فرد خاص

بيشتر بخوانيد

روحانی:هیچ وقت انتخابات را زیر سوال نبردم و نخواهم برد. انتخابات یک رکن رکین در کشور ماست و همه ارکان کشور با انتخابات روی کار آمده‌اند و مشروعیتشان با رای مردم است

روحانی:هیچ وقت انتخابات را زیر سوال نبردم و نخواهم برد. انتخابات یک رکن رکین در کشور ماست و همه ارکان کشور با انتخابات روی کار آمده‌اند و مشروعیتشان ب

بيشتر بخوانيد