دسته‌بندی نشده

روحانی در نشست خبری /15/:

روحانی در نشست خبری /15/:

بسیار متاسفیم که مردم عزیز چین گرفتار ویروس ناخوانده در ووهان شدند. حادثه مهمی است. دولت چین هم احساس مسئولیت کرده برای مردم خود و هم دنیا. اطلاع‌رسانی و تلاش پیگیر می‌کند. دولت‌های دیگر هم در حال تلاشند. باید یکدیگر را یاری کنیم در این حادثه تا از آن عبور کنیم

رابطه ما با دولت چین همیشه خوب بوده و در این شرایط تحریم سخت، دولت چین دوستی خود و روابط دوستانه خود را حفظ کرده است؛ مخصوصا در زمینه حفظ برجام و در مصاف‌های بین‌المللی، چین و روسیه روابط خوبی با ما داشته‌اند و ما می‌خواهیم این روابط را با چین ادامه دهیم

اینجا نظر بدهید