#فوری نخست وزیر پیشنهادی عراق از مردم عراق خواست: خانه افرادی که به مقر نیروهای حشدالشعبی نزدیک است تخلیه کنند چراکه هر لحظه احتمال حمله نیروهای آمریکا به مقرهای حشدالشعبی وجود دارد.

#فوری نخست وزیر پیشنهادی عراق از مردم عراق خواست: خانه افرادی که به مقر نیروهای حشدالشعبی نزدیک است تخلیه کنند چراکه هر لحظه احتمال حمله نیروهای

بيشتر بخوانيد