دسته‌بندی نشده

ورود معاون وزیر دفاع آمریكا ، رئیس ستاد ارتش آمریكا ، دستیار ستاد هوایی آمریكا و یك افسر ارشد از پنتاگون. به پایگاه عین اسد

ورود معاون وزیر دفاع آمریكا ، رئیس ستاد ارتش آمریكا ، دستیار ستاد هوایی آمریكا و یك افسر ارشد از پنتاگون. به پایگاه عین اسد

اینجا نظر بدهید