رئیس کل بانک مرکزی ایران درمصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ درباره درخواست وام از صندوق بین المللی پول مطرح کرد:

رئیس کل بانک مرکزی ایران درمصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ درباره درخواست وام از صندوق بین المللی پول مطرح کرد: 🔹️بیش از ۴۰ روز پیش به صندوق بین المل

بيشتر بخوانيد