رئیس کل بانک مرکزی ایران درمصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ درباره درخواست وام از صندوق بین المللی پول مطرح کرد:

رئیس کل بانک مرکزی ایران درمصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ درباره درخواست وام از صندوق بین المللی پول مطرح کرد: 🔹️بیش از ۴۰ روز پیش به صندوق بین المل

بيشتر بخوانيد

شهرداری ووهان چین اعلام کرد بعد از بررسی آمار و دفاتر مربوط به متوفیان مشخص شده است تلفات مرگ و میر کرونا 1290 مورد بیشتر از رقم اعلام شده است

شهرداری ووهان چین اعلام کرد بعد از بررسی آمار و دفاتر مربوط به متوفیان مشخص شده است تلفات مرگ و میر کرونا 1290 مورد بیشتر از رقم اعلام شده است 🔹به

بيشتر بخوانيد