بلیت علیرضا بیرانوند برای سفر به بلژیک اوکی شد و او ساعت 5 صبح به این کشور خواهد رفت. او 3 میلیون یورو برای 3 سال از باشگاه آنتروپ دریافت خواهد کرد! خبرورزشی

بلیت علیرضا بیرانوند برای سفر به بلژیک اوکی شد و او ساعت 5 صبح به این کشور خواهد رفت. او 3 میلیون یورو برای 3 سال از باشگاه آنتروپ دریافت خواهد کرد

بيشتر بخوانيد